Strzelanie o tytul Króla Zielonoświątkowego - KBS Tarnowo 07-06-2014