Jak powstaliśmy - narodziny Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym.

Wójt gminy Waldy Dzikowski i dyrektor GOKiS Marek Czajka rozpoczęli rozmowy o powołaniu bractwa w Tarnowie Podgórnym. Trzeba było poszukać wiadomości o historii, zadaniach i tradycjach brackich. I tu z wielką pomocą przyszło Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Grzebienisku. To ono wprowadzało kolejnych zainteresowanych w arkana działalności.

  • 21 kwietnia 1996 r. odbyło się zebranie założycielskie, na które przybyło 38 osób, powstał Komitet Założycielski w składzie: Marek Czajka, Bogdan Anioł, Andrzej Pawlicki;
  • 21 czerwca 1996 r. nastąpiła rejestracja stowarzyszenia;

Pierwsze statystyki: liczba członków 43, w tym członek honorowy Waldy Dzikowski i kapelan ksiądz Henryk Rękoś;

  • 01 grudnia 1997 r. przyjęto bractwo do Okręgu Szamotulskiego;
  • 13 grudnia 1997 r. przyjęto bractwo do Zjednoczenia KBS RP